Recovery og empowerment

Recovery og empowerment

Tanker og meninger om at få psykisk modstandskraft

Hvad skal der til for at komme sig efter en psykisk lidelse og hvordan får man magten i eget liv!

Hvorfor håb?

RecoveryPosted by Cecil Cathrine Augusti Ludvigsen Sat, January 24, 2009 10:56:08

Indenfor recovery taler man meget om håb, som et af de væsentligtste ellementer for at komme sig efter en psykisk sygdom.

Man kan mene at håbet er en for usikker størrelse til at bygge på, at det er en tro på en fremtid der måske kun er en illusion.

Jeg ser håbet mere konkret, ikke en drøm, men en indbygget livsgnist i mennesket.

Jeg har mødt håbet, der hvor jeg mente at nu orkede jeg ikke mere, at det jeg arbejdede imod (recovery) ikke ville lykkes og jeg ville være fanget i mit personlige helvede. Der har håbet optrådt, som det der gjorde at jeg kom igennem til næste dag, en tillid til fremtiden. På mange måder trodser håbet logikken, hvorfor håbe når det efter alle logiske beregninger ser ud til at gå den gale vej. Der er håbet et lille lys i mørket.

Alligevel er håbet kun en del af de ellementer der skal til for at få det bedre, man kan ikke sidde og håbe sig til en recovery, hvis det ikke følges af valg, erkendelse og handlinger.

Man kan sige at håbet i sig selv er dejligt ufarligt, et menneske der håber udfordre endnu ikke omgivelserne for alvor, det er først når forandringerne kommer og man begynder at kræve sin egen plads i for hold til omgivelser/samfund.

Den personlige recovery udspringer af håb, vilje og nødvendighed, den dag man siger det skal være løgn, jeg vil ikke det her mere: - vedvarende indlæggelser, blive ved med at få depressioner, aldrig få et arbejde igen, være socialt issoleret, høre truende stemmer, føle angst osv.

Fra den dag beslutningen tages, til at man har opnået sit personlige mål, vil der være op og ned turer og hver gang man går ned i bølgedalen bliver man testet på sit håb og vilje, for når sindet er kaos er det svært at se sin fremtid klart, det er der håbet ulogisk eller ej viser sig som ven og hjælper. For ofte er man helt alene når man er mest forpint, om det er i sin lejighed, på gaden eller under en indlæggelse.

Recovery er anakistisk og når man taler om at støtte og hjælpe menneskers recovery, er det kun en lille del af det der skal til. Udfordringen for psykiatrien og bosteder er undgå at hindre brugernes recovery, at annerkende at det er muligt at blive rask. De kan ikke rede brugerne, recovery er et personligt valg, det er vigtigt at have ejerskab af sin egen process. Du kan ikke give recovery, det er en man må tage selv.

Recovery er den egne kamp, kombineret med de muligheder man har for inspiration, samværd, støtte, kærlighed. Først og fremmest fødes ideeen om at det kan lykkes at blive rask, i ens eget sind. Et håb og en vilje på trods af omstændighederne!

  • Comments(0)//recoveryblog.a-recovery.dk/#post19