Recovery og empowerment

Recovery og empowerment

Tanker og meninger om at få psykisk modstandskraft

Hvad skal der til for at komme sig efter en psykisk lidelse og hvordan får man magten i eget liv!

Når diagnosen bliver identitets skabende

Psykisk sygdomPosted by Cecil Cathrine Augusti Ludvigsen Sun, January 18, 2009 16:28:03

Nogen gange bliver jeg spurgt om min diagnose, ikke i forbindelse med sundheds væsnet eller lignende, men af mennesker jeg møder i min verdag, der er blevet klar over at jeg har haft en psykisk sygdom.

Jeg plejer at blive lidt overrasket, "Jo ja, Jeg har haft en angst psykose, jeg blev af med for flere år siden og depressioner", for det der har været mit fokus gennem årene har været hvordan jeg havde det og hvordan jeg kunne få det bedre, ikke overskriften. Jeg har undersøgt hvordan forskellige tilstande symptomer virkede og grunden til dem og ikke mindst hvordan jeg blev af dem!

Problemet med diagnoser er at de kun ser på symptomer/sygdom hos personen, det er fordi man har dianostiserer fysiske sygdomme udfra hvad der ikke fungere, hvis man brækker et ben, er det jo det brækkede ben det drejer sig om, at resten af kroppen fungere er der jo ingen grund til at skrive.

Den form for diagnostisering har man også anvendt på psykisk sygdom, det har været med til at både psykiatrien, patienter og familie har fået indpodet et mangel syn, frem for ressource syn omkring psykiske lidelser, resourcer og evner hos patienterne er ikke blevet nævnt, det er også med til at diagnoser ikke er behagelig læsning, det er ikke det hele menneske der er forsøgt beskrevet.

Desværre er det jo det hele menneske der er afgørende for at komme sig fra en psykisk sygdom. Og det er derfor vigtigt at blive set som et helt menneske ikke en diagnose bestående af symtomer. Psykisk syge kan blive så stigmatiserede at de næsten præsentere sig med deres diagnose, som noget af det første, uanset i hvilken forbindelse.

Hvis man ikke kender til psykiske sygdomme forestille sig, at diagnosen har stor betydning for behandling og medicinering, modsat fysiske lidelser som for det meste kan diagnostiseres ret præsis, er psykiske problemer individuelle og sjældent konkrete på samme måde. Behandling med medicin er noget man afprøver på den enkelte og udfra erfaringer. Så det er bare om at have en fornuftig Psykiater!!! - Hvis ikke er man på den!!!

Mange med en psykisk lidelse er også selv ret fokuserede på deres diagnose, også i forhold til andre med psykiske problemer "dette er specielt for mig -og os", min erfaring er nu at uanset diagnose er der så meget fælles at diagnoser burde være underordnet, der er symptomer/tilstande man har gennemlevet, det gør ikke en til en dianose. Det er den egne erkendelse og indsigt i at forstå bagrunden for symptomer og selv få værktøjer til med tiden at mindske dem, er det der er væsentligt.

Opgaven er at kunne se det hele menneske, at kende sine resourser og blive annerkendt for dem af omgivelserne -det er en af grundstene i recovery tanken.

  • Comments(0)//recoveryblog.a-recovery.dk/#post16